Product Stories

Coach Seating of The Baron Mihály

18/06/2019 11:41
Tamás Varga

Mihály báró szekere és annak kacifántos története…

For english version please click, and scroll down...

Történt egyszer, az Úr évének ezervalahányszáz valahányadik esztendejében, hogy Mihàly bàró a kedvenc időtöltését űzte, a falu vendéglőjében italozott. Ilyenkor se Istent se hazát nem ismert, csak a hobbijának élt. Dolga végeztével kitérve onnan, pityókásan mutatta be az őt bámuló pórnépnek kardforgató tudomànyát. Hadonászás közben egy szeleburdi mozdulattal felhasította pengéjével hintajának ülőkéjét.
-A teringettèt! -dörmögte kackiás bajusza alatt Mihály báró, miközben sercintett egyet a fűbe, a pipája mellől.
-Két nap teltével hatalmas mulatsàgba vagyok hivatalos a szomszéd járásba! -mondta. Mit gondolnak majd rólam, a többi urak ha meglátjàk a szakadt kordémat? Hát azt, hogy LOL bazz - gondolta magában. -Hallatlan! -mordult fel ismét.
Sebtiben hívatta a tímárt, aki épp a molnár lányával vakrandizott a patak partján. A bőrös mestert ezen a találkán nem az a szemrevaló kecses lány fogadta, mint amit a kocsmában meséltek neki a legények. Ebből gyanította, hogy csak a bolondját járatták vele a gazfickók. Így aztán örömmel szakította félbe a kellemetlen találkát. Rögvest felpattant hát lovára, hogy ura szolgálatába álljon.
 -Munka az munka! -kurjantott még vissza a lánynak és elvágtázott.
Éjt nappallá téve, a járás legszebb tenyészmarhájának kicserzett bőréből munkálta meg Mihàly báró ülőkéjét. Szó mi szó, szebb lett, mint valaha is volt. Az összes celeb és a fehérnép is a csodájára járt. Annyira becses portéka született, hogy azt bizony mindenki like-olta. Mihály báró nagyon örvendett. De örült a tímár és a falu apraja nagyja is, mert Mihàly báró egész hétvégén a falun kívül mulatott. Biztonságban volt hàt asszony, lány és jószág egyaránt.
Mihály báró a tímárt 50 ezüstpénzzel és egy aranyalmával jutalmazta. A molnàr lánya sem maradt hoppon, mert egy év átható paleodiéta és trx után a falu legtakarosabb menyecskéje lett. Eztán kútról-kútra, házról-házra járt kannájával.. vagy valami ilyesmi.
Mihàly báró írnokaival papírra vetette és festményen megörökíttette az ülőkéje históriáját és a korabeli snapchatben krónikásaival megosztatta azt.

Ezen beszámolók alapjàn rekonstruáltuk Mihály bàró baró ülésének pontos mását.

Szerintünk igazán jól mutatna egy különleges lábbeli szalonban, egy páratlan magánrendelő várójában, vagy egy egyedi előszobában.

Ti hol látnàtok szívesen?

Olvassátok el többi bejegyzésünket is! Osszátok meg, hogy minél többen tudjanak e nemes tárgyak eredetéről!

Látogassatok el webáruházunkba! Egyedi tárgyaink megvásárlásával tegyétek igazán egyedivé otthonotokat, üzleteteket!

További történetekért kövessetek minket fb-on, instàn, éjjel az utcán!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Baron’s Carriage….

Once upon a time in whatever year of the Lord, baron Mihály was doing what he did best, having a few drinks in the village inn. At times like these he totally devoted himself to his hobby. After leaving the pub, slightly boozed he presented his skills in swordmanship to the passers-by. While flailing around he accidentally slashed the seat of his carriage open.

  • Goddamnit! – he murmured below his curly moustache, while striking a match in the grass beside his pipe. 
  • In two days I am invited to a grand feast to the neighbouring shire! – he said. What will the other noblemen think about me if I show up in that tattered rig? Something like LOL, damn – he thought to himself. – That’s unheard of! – he grumbled. 

He summoned the tanner instantly who was actually having a blind date with the daughter of the miller by the brook. At this date, however, he was not greeted by the slim and natty female who his pot-companions had been telling him about. So he had the suspicion to have been fooled by those bastards. Thus it gave him great pleasure to interrupt this highly unpleasant tryst. He jumped on his horse instantly to serve his lord. 

  • A job’s a job! – he whooped back to the girl and off he rode. 

He worked day and night to create the baron’s new seat from the tanned skin of the finest cattle in the whole shire. Admittedly, it was a marvellous piece. All celebs and womenfolk came to marvel at it. Everyone seemed to LIKE this divine work of art. 

The baron was overjoyed. So was the tanner and all folk in the village, as the baron would be away from the village for the whole weekend. Women, girls and animals were all safe for the time being. The baron awarded the tanner 50 silver coins and a golden apple. The miller’s daughter did not end up in a lurch either as after a year of ceaseless paleo diet and trx she ended up as the most attractive female in the village. She dragged her jugs from well to well and house to house, or so I heard. 

The baron had the history of his seat recorded on paper by his scriveners and in a painting and shared those via his chroniclers in the contemporary snapchat.

With the help of those we have been able to reconstruct the exact copy of the baron’s seat. 

We think it would be a gem of a footwear store, the waiting room of an elegant private surgery or a unique hall in a flat. Where do YOU think you could imagine it?

Read our other entries as well! Share the story behind the items with as many as possible! Visit our webstore! Make your home or business look special by buying our unique items!

For further stories follow us on fb, instagram or in the streets at night! 

WebShop System